Eternittak | Råd och tips | Ska man behålla?

Eternitplattan är ett omstritt byggnadsmaterial som använts både till fasader och tak i Sverige sedan början av 1900-talet. Ett särskilt uppsving fick eternitplattan efter andra världskriget då den blev standard på många nybyggda hus. Även när tak med tegelpannor lades om valde man eternitplattor som ersättning.

Vid borttagning av eternittak krävs godkänd skyddsutrustning och utbildade takläggare som vet hur man ska handskas med det hälsofarliga materialet

Eternit är ett produktnamn, egentligen kallas materialet asbestcement, och är som namnet antyder en blandning av 90% cement och 10% asbest. Asbest är ett långfibrigt mineral som har mycket goda bindande egenskaper, och att blanda cement, asbest och vatten gav ett material som var utomordentligt hållbart. Förutom Eternit är Sidiplatta, Malmex och Mediumplatta exempel på produkter med asbestcement.

eternittak gammalt

Eternit –  utmärkt men hälsofarligt

Som byggnadsmaterial betraktat är eternitplattan ett utmärkt material. En eternitplatta håller utan problem i minst 50 år och har även bidragit till att ge karaktär åt flera generationer svenska hus. Anledningen till att eternitplattan har fått dåligt rykte är att aspest visat sig vara ett så farligt material.

Andas man in asbest regelbundet över tid riskerar man att få allvarliga skador på lungorna, så kallad asbestos. Det har även visat sig kunna leda till cancer. Att asbest var så farligt upptäcktes först på 70-talet och det blev en stor skandal när det kom fram att arbetarna på den skånska eternitplattefabriken blivit allvarligt sjuka, samtidigt som cheferna på fabriken kände till riskerna.

Eternitplattan förbjöds helt som byggnadsmaterial 1982. Då hade den dock som sagt använts på svenska tak och fasader i nästan åttio år och var ett vanligt inslag. På västkusten hade den varit populär på grund av sin härdighet mot saltvatten och vind. När riskerna med eternitplattor uppdagades var det många som bytte ut eternitplattorna mot exempelvis tegelpannor.

Ingen fara

Bor man i ett hus med eternittak behöver man dock inte vara orolig. Eternitplattorna är farliga först när de går sönder och dammar. Att ha eternit på taket är inte farligare än att ha tegelpannor.

Dessutom hör sjukdomarna som förknippas med eternitplattor i stor grad ihop med rökning och ett regelbundet arbete i fabriker där materialet tillverkades. Med detta däremot inte sagt att man bör stå och knacka ner eternitplattor från taket utan skyddsmask, men riskerna är i viss mån överdrivna.

Värt att bevaras

Många tak med eternitplattor har byggnadshistoriskt värde och bör bevaras. Det är som sagt ett mycket hållbart material och visar de tinga tecken på att ha blivit utslitet kan man lugnt låta det sitta kvar.

På gamla eternittak kan det börja växa mossa, denna kan avlägsnas med ljummet vatten under lågt tryck och en borste. Plattorna kan sedan målas om för att ge taket ett fräschare utseende. Man bör aldrig högtrycksspola ett eternittak, då det riskerar att riva upp asbesthaltigt damm.

Om taket behöver bytas ut

Behöver taket bytas ut bör man anlita en erfaren takläggare som kan hjälpa till med att byta ut eternitplattorna mot exempelvis tegelpannor. Ring oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen.

Vi har stor erfarenhet av att montera ner eternittak och använder oss av korrekt skyddsutrustning när vi arbetar med materialet. Vi hjälper även till att köra eternitplattorna till en godkänd slutförvaring och städar noggrant efter oss. Vi hjälper dig sedan att lägga ett nytt, miljövänligare tak.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
20 Mar 2023