Takläggning radhus | Viktigt att tänka på

I den här artikeln tänkte vi ta upp vad som gäller om du bor i ett radhus och det är dags att renovera taket. Som vi kommer att se är det lite olika förutsättningar beroende på vilken typ av boendeform man har och vilket material taket är gjort av.

Radhus – samfällighet eller bostadsrättsförening

Att bo i radhus är till viss del som att bo i villa. Den vanligaste ägandeformen när det gäller radhus är att man äger bostaden själv och man är även ansvarig för huset vad gäller renoveringar och driftskostnad. Dock har de flesta radhusområden en så kallad samfällighet, en gemensam förening för skötsel av gemensamma utrymmen som grönområden, parkeringsplatser, garage och lekplatser.

"En takrenovering för dig som bor i radhus påverkas av om du äger huset själv och betalar till samfälligheten eller om du bor i en bostadsrätt"  

Till samfälligheten betalar man en summa varje månad, olika stor beroende på hur mycket samfälligheten ansvarar över. Kostnader för värme, vatten och renoveringar kan också ingå i samfällighetsavgiften, men det är inte lika vanligt.

En annan boendeform som förekommer i radhusområden är bostadsrätten. Då ägs husen av bostadsrättsföreningen och själv äger man rätten att bo i radhuset. I en bostadsrättsförening är det föreningen som är ansvarig för det som ligger utanför hemmets väggar, dvs stammar, tak, ytterväggar och kringliggande områden och byggnader. Som medlem i bostadsrättsföreningen betalar man, liksom samfälligheten, en avgift varje månad.

takläggning radhus

Vem är ansvarig för taken i en BRF?

Om du har ett tak på ditt radhus som behöver läggas om är det antingen du själv, samfälligheten eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig. Bor du i en bostadsrättsförening är det föreningen som tar beslut om takomläggning, och det du kan göra är att som medlem försöka påverka grannarna och styrelsen för att få igång en renovering.

Ofta har föreningen en fond för dylika kostnader och en plan för när en renovering bör ske. Man hyr även in besiktningsmän som kontrollerar taket med jämna mellanrum. Som boende i en bostadsrättsförening behöver man således inte känna oro över att taket inte renoveras i tid.

Takläggning i samfällighet

Bor du i ett radhus som du äger själv och är med i en samfällighetsförening bör du ta reda på var ansvaret för taket ligger. Är det samfälligheten som ansvarar för taken måste du kontakta dem och höra vad som gäller. Ofta är det byggnadsbevarande intressen som gör att en samfällighet har ansvaret för takomläggningar och renoveringar. Man vill helt enkelt att husen ska se likadana ut och i enlighet med arkitektens ursprungliga vision. Det kan även hända att kommunen har en detaljplan för området som reglerar hur man får gå tillväga och inte. Förhållandena skiljer sig åt från område till område och det gäller att du tar reda på vad som gäller hos dig innan du börjar planera en takomläggning på ditt radhus.

Viktigt med bra kommunikation

Är det du själv som helt ansvarar för ditt tak bör du ändå se till att kolla med grannarna om de också är intresserade av att byta tak. Man kan då ta in gemensamma offerter och med största säkerhet få ett lägre pris. Det gör dessutom att man bevarar husens karaktär och gör att de ser enhetliga ut, något som ju ofta eftersträvas i ett radhusområde. Dessutom är det så att exempelvis plåttak är svåra att lägga om utan att göra inverkan på granntaken, något som kan få tråkiga konsekvenser om man inte kommunicerar rakt och tydligt kring det med grannarna.

Varsam renovering av tak på radhus

Med tegel- och papptak är det lättare att göra en omläggning utan att granntaken påverkas, men vi rekommenderar ändå att du försöker göra en omläggning som i så hög grad som möjligt smälter in med de omgivande taken. Som mångårig aktör i takläggningsbranschen har vi stor erfarenhet av att lägga om tak på radhus och vi hjälper dig gärna. Vi kan inspektera ditt och dina grannars tak och inleda en dialog med samfälligheten om takomläggning. Ring eller skriv till oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt lösning!

Dina takläggningsexperter i Stockholm!
31 May 2023