Spåntak – så fungerar det

Spåntak är ett tak som gjort av spånplattor eller spånpanel. Spånplattorna är för det mesta sammansatta av trä eller träfiber. De är både lätta och billiga att tillverka och installera. De ger någorlunda bra isolation och håller huset varmt under vintermånaderna. 

Spåntak läggs ofta på fritidshus, garage och andra byggnader där ett enkelt tak är tillräckligt. De kan också vara ett bra val för tillfälliga byggnader eller taktäckningar. Spåntak är inte lämpliga på permanenta bostadshus eller andra stora byggnader då de inte är lika starka och hållbara som andra mer klassiska takmaterial.

Så lägger du ett spåntak

För att lägga ett spåntak krävs det en del erfarenhet av snickeri samt lämpliga verktyg och material. Om du ska arbeta på hög höjd behöver du även säkerhetsutrustning anpassad för höghöjdsarbete. Nedan följer en beskrivning på hur man lägger ett spåntak. 

1. Förberedelse

Se till att du har rätt verktyg och material. Du behöver spånskivor som täcker taket, takpapp, skruvar eller spikar samt en skruvdragare eller en hammare. Innan du börjar lägga taket måste du se till att takstolarna är raka och i bra skick. Om de inte är det behöver de repareras eller ersättas.

2. Skydda takstolarna

Lägg takpapp eller annat underlag på takstolarna. Det hjälper till att skydda taket mot fukt och hålla det torrt.

3. Lägg spånplattorna

Börja med att lägga ut spånplattorna i den ena änden av taket och arbeta dig sedan vidare över taket. Var noga med att följa anvisningarna du fått av återförsäljaren eller de som står på förpackningen för att säkerställa att spånplattorna ligger rätt.

4. Fäst spånplattorna

Använd skruvar eller spikar för att fästa spånplattorna på takstolarna. 

ska taket ligga en längre tid kan det vara bra att klä in det i något då spånskivor i sig är känsliga. Det kan även vara ide att montera någon form avvattning för att leda bort regn och snö. 

Klä in spåntak

Det går att klä in ett spåntak med olika material för att ge det ett mer estetiskt tilltalande utseende och för att göra det mer motståndskraftigt mot nederbörd.

Några vanliga material som kan användas för att klä in ett spåntak är:

  • Aluminiumpanel

  • Plåtpanel

  • Träpanel

  • Tegelpannor

  • Skifferplattor

Det är viktigt att komma ihåg att vikten på taket ökar när det kläs in eller täcks med ett annat material. Det kan krävas ytterligare stöd och förstärkningar för att säkerställa att taket kan hålla den ökade tyngden. Man bör fundera noggrant på ens val av material och vara säker på att det man väljer är lämpligt för det specifika klimatet på platsen. Det är bra att fråga en professionell yrkesperson för att vara helt säker på att materialval är rätt. 

Problem med spåntak

Det finns vissa problem som kan uppstå med spåntak. Eftersom spåntak är gjorda av trä är de känsliga för fukt. Blir taket utsatt för mycket nederbörd utan att vara skyddat eller om taket inte är tillräckligt ventilerat finns en överhängande risk för mögel och fuktskador.

Skadedjur såsom möss och råttor kan gnaga på taket och på så vis göra skada. Det finns även en viss risk för att taket börjar brinna då trä är relativt lättantändligt. 

Har man ett spåntak är det viktigt att kontrollera det med jämna mellanrum så att taket inte blivit skadat. Finns det tecken på skada ska man byta ut de delar av taket som är drabbat.

Dina takläggningsexperter i Stockholm
14 Feb 2023