Rensa getingbon på våren

Trots att getingar på många sätt är ett nyttodjur så vill de flesta undvika getingbon i sin närhet. Getingar sprider pollen, precis som bin. De äter dessutom upp flertalet skadedjur. För det mesta är getingar helt ofarliga men om de känner sig hotade så sticker de. Är du eller någon i din närhet allergisk är det absolut nödvändigt att ta bort dem. Vid allergi bör du inte heller försöka ta bort bona själv utan istället anlita professionell hjälp. 

Plocka bort getingbon

Det är enklast att ta bort getingbona i början på våren då det fortfarande är relativt små. Bästa tiden är på kvällen eftersom getingarna då är trötta och slöa. Var noga med att ta på dig passande skyddskläder som handskar, mössa och tjockare kläder som är svåra att sticka igenom. 

Du kan suga bort bona med en dammsugare eller skära ner bona i en påse som du sedan stoppar in i din frys för att ta död på larver och getingar. 

För att slippa att nya getingar försöker etablera sig kan du göra små egna fusk-getingbon av ihopknycklat brunt papper och hänga upp där du sanerat. Getingar bygger ogärna bon där det redan finns andra getingar. 

Skräm bort getingarna

Om boet som du vill ta bort är större än en pingisboll bör du inte försöka ta bort det själv. Antingen kontaktar du en firma som sysslar med sanering eller så försöker du skrämma eller locka bort getingarna med några väl beprövade husmorstips. 

Getingar tycker illa om starka dofter. Prova att hälla kryddnejlika på citronklyftor och ställ ut där du vill slippa getingar som exempelvis på altanen eller balkongen. Du kan också locka bort getingarna med sådant som är sött till en annan del av trädgården. Detta är enkla, billiga och naturliga sätt att slippa getingar i sin närhet men ändå låta dem leva och göra 

Bli av med jordgetingar

Det finns cirka femtio getingarter i Sverige. De vanligaste som man stöter på är tysk geting och vanlig geting. Många tycker bålgetingen är otäck eftersom den är så stor men det är faktiskt en av de lugnaste getingarna. 

En annan geting som fått dåligt rykte är jordgetingar som egentligen inte är en speciell art utan snarare getingar som valt att bygga bo i marken. De är inte mer aggressiva än andra getingar men det är mer troligt att man kliver på ett jordgetingbo än ett getingbo som sitter uppe i ett träd eller under ett hustak. Att trampa in i ett jordgetingbo leder för det mesta till många getingstick. Desto fler stick du får, desto större blir giftdosen och smärtan. 

Det finns ett bekämpningsmedel och gift som du kan använda mot jordgetingar och som är godkänt av kemikalieinspektionen. Du ska absolut inte använda något som inte är godkänt av kemikalieinspektionen då det kan innebära fara för både dig, din omgivning och miljön. 

Spruta in bekämpningsmedlet i boet men var försiktig eftersom getingarna kan bli mer aggressiva av att deras bon attackeras. Bäst effekt blir det om du gör det här i gryningen eller skymningen då de flesta getingarna är i boet. Upprepa med någon dags mellanrum tills du är säker på att drottningen är död eller försvunnen. 

Mota getingbon under husfasaden

Det händer att getingar bygger sina bon under husfasad. Då kan man hindra getingarna från att nå boet genom att täta ingången med exempelvis fogskum. Du kan också använda samma medel som vid bekämpning av jordgetingbon. 

Få hjälp av ditt försäkringsbolag

Har du försökt att bli av med getingar och inte lyckats eller i de fall som du är allergisk finns det möjlighet att få hjälp av sitt försäkringsbolag förutsatt att huset är försäkrat. De flesta försäkringsbolag samarbetar med en saneringsfirma som de då kommer rekommendera. Hör av dig till ditt försäkringsbolag för mer information om vad som gäller i ditt fall. 

Dina takläggningsexperter i Stockholm
21 Nov 2022