Läkta tak | Så lägger du läkt på tak

Lär dig läkta tak. Här kan du läsa hur man lägger ett tegeltak och vi förklarar bland annat hur man lägger läkt på tak.

Så lägger du läkt på ett tak av tegel

Taket är det område som fungerar lite som husets paraply. Det är taket som utgör det primära skyddet mot regn , mot sol, mot vind och mot snö; har man inte ett tak i gott skick - ja, då har man heller ingen angenäm bostad. det rent estetiska ska också vägas in i beräkningen gällande takets relevans.

Ett snyggt tak - gällande takkonstruktionen och gällande material - kan definitivt förhöja upplevelsen och intrycket av ett hus. Det är bara att testa dig själv vid nästa promenad. Fäst blicken uppåt, mot taken på husen du passerar, och du kommer att se en stor skillnad.

Det vi ska tala om här gäller ett av de mest populära taken i Sverige och handlar om ett tak i tegel. Vi tänkte visa hur man lägger ett sådant - där allt ifrån hur man lägger läkt till själva tegelläggningen avhandlas. Det går att lägga ett tak på egen hand; men vi skulle ändå rekommendera professionell hjälp. Som sagt: taket är extremt viktigt för hur huset i stort och levnadsstandarden däri blir.

Läkta tak och lägga tegel

Innan vi börjar ska vi säga att lutningen på taket är väldigt viktig sett på hur det färdiga resultatet blir. Gällande ett tegeltak - med ofalsade tegelpannor - så bör lutningen aldrig undergå 22 grader. Detta av garantiskäl. Viktigt är även att du dokumenterar din takläggning löpande - gärna genom att fotografera. Skulle något problem visa sig i framtiden så kan den dokumentationen göra resan mot/med ditt försäkringsbolag lite lättare.

Vi börjar med takpappen. Börja vid takfoten och lägg våder horisontellt, spika fast med pappspik i vådens nederkant. Spiken ska spikas i sick-sack-mönster. Längst ner kan du låta pappen ligga över takfotens bräda med två centimeter. Lägg våderna omlott och med ungefär tio centimeters överlapp på varandra; jobba dig upp till taknocken där du lägger en täckande våd över varje sida så att taket blir tätt. Spika fast en planka vid nocken - cirka 45x150 millimeter - och var noga med att mäta så att dimensionen matchar takets lutning.

Dags att läkta och vi börjar med att lägga ströläkt. Denna ska vara 25x25-50 mm och ska sättas med 60 cm avstånd - lodrätt - från taknocken till takfoten. Fäst med en spik i upptill i varje läkt.

Bärläkten lägger du därefter. Den kan vara av antingen 25x38 eller 25x50 mm. Den nedersta bärläkten ska spikas fast stående, medan den översta ska spikas fast liggande. Bärläkten är där dina tegelpannor så småningom ska vila. Den översta bärläkten ska läggas med ett lagom avstånd till nockpannan; detta så att den översta raden av tegelpannor kommer så nära som det är möjligt. Du fäster varje bärläkt med spik - 25x78 - i korspunkten med ströläkten.

Avståndet mellan bärläktens övre kant till nästa läkts övre kant ska - i princip - vara 375 millimeter. Du vill ha ett helt antal rader då du lägger teglet och slippa bekymret med att kapa. Mät noggrant. Läktat och klart: nu börjar det roliga - att lägga tegelpannorna.

Tänk på att tegel är tungt och att du kommer att behöva hjälp för att få upp allting på taket. Börja med att lägga ut lämpliga högar av tegelpannor överallt på taket - utom där du ska börja lägga; på den högra sidan. Där måste du ha rörelsemån.

Lägg ut den översta och den nedersta raden. Se till att pannorna blir lika många till antalet - både vid nock och fot. I värsta fall får du kapa en av de lodräta pannraderna. tegelpannorna är utformade så att de “klickar” i varandra, omlott på den föregående raden. Du börjar alltid från den högra gaveln, sett nerifrån huset. Ett bra tips för att få raka rader är att använda en riktbräda. Gör det hela tiden och risken för att misslyckas blir minimal. Lägg ditt nockpannorna allteftersom och spika/borra fast dessa med rostfri spik/skruv.

Dina takläggningsexperter i Stockholm!
1 Nov 2017