Minskat bidrag till solceller på tak

När ingen regering med stöd i riksdagen fanns på plats efter valet var det Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag som röstades igenom av Riksdagen. Det innebär att det sedan nyår är den budgeten som gäller. I och med att det är en konservativ budget är det kanske inte så förvånande att den innehåller förändringar som i mångt och mycket handlar om att sänka inkomstskatten. För att kunna sänka skatter måste man som bekant dra in på andra områden, och ett av de områden som kommer att minska kraftigt är miljön, bland annat med avskaffad flygskatt, sänkt bensinskatt, och också något som vi som takläggare vet i viss mån kommer att drabba flera av våra kunder: minskat stöd till installation av solceller.

”Många svenskar har på senare år installerat solceller på taket, en lösning som gör att ett hus under sommarmånaderna kan göras helt självförsörjande på el och till och med möjliggöra för husägaren att sälja tillbaka överskottsel till elnätet”

Fram till 1:a januari i år har man kunnat ansöka om ett bidrag på 30% av installationskostnaden när man installerat solceller. Det har gjort att många vågat satsa på den investeringen, eftersom bidraget gör att en investering i solceller har lönat sig redan inom 7-8 år. Många svenskar har på senare år installerat solceller på taket, en lösning som gör att ett hus under sommarmånaderna kan göras helt självförsörjande på el och till och med möjliggöra för husägaren att sälja tillbaka överskottsel till elnätet. Solceller bidrar också till minskad energiförbrukning på vintern, även om den då måste kompletteras med andra värmekällor.

Nästan halverat anslag

Enligt den nya budgeten minskas anslaget till solceller från 900 miljoner till 535 miljoner, en stor sänkning. Samtidigt vill man också att det procentuella stödet sänks från 30% till 15%, vilket innebär att lika många kommer att kunna få stödet, men att man bara får lite drygt hälften så mycket i bidrag. Det gör att det tar längre tid för en investering i solceller att betala sig, något som en del tror kommer att leda till att färre hushåll satsar på solceller.

Många hushåll som redan installerat och betalt sin solcellsanläggning, och antagligen räknat med att få en viss summa, kommer förstås att bli besvikna. Med den nya budgeten riskerar de att få betydligt mindre, eller kanske ingenting alls i bidrag. Bidrag till solceller är aldrig en garanti, utan något man ansöker om och som sedan fördelas ut tills pengarna är slut.

Gör dig inte beroende av bidraget

Det ska sägas att det finns utrymme för den regering som tillträder, vilken det nu blir, att ändra i budgeten och öka anslagen igen, om riksdagen godkänner det. Om du har funderat på solceller, tycker vi dock inte att du ska räkna med bidrag på 30%, helst inte över huvud taget. Se till att du har en budget som klarar sig även utan bidrag och dimensionera ditt system för det. Se de pengar du eventuellt får som en bonus som kan användas till att bygga ut systemet och göra det effektivare.

Solceller ändå en god investering

Solceller är faktiskt värt att satsa på även utan bidrag. Den el du säljer tillbaka beskattas inte och du har rätt till ROT-avdrag vid installationen. Solceller minskar husets energiförbrukning och du gör något bra för miljön. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur en solcellsanläggning skulle kunna fungera på just ditt hus.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
26 Mar 2019