Så tar du hand om ditt gamla tegeltak

Det finns få saker som ger så mycket karaktär till ett hus som ett gammalt tegeltak. Gamla tegelpannor med patina och personlighet gör huset levande på ett sätt som få material kan göra. Men ändå är tegeltak ofta lite styvmoderligt behandlade, gamla fönster, fasader och verandor får en betydligt större uppmärksamhet och omvårdnad.

 

Men det ska vi ändra på nu! Här bjuder vi på en rad tips på hur man vårdar en gammal svensk tradition inom takläggning, det vackra gamla teglet.

Numera hör gammalt taktegel till de absoluta favoriterna inom byggnadsvården. Det har stått emot väder, vind och hårda nordiska vintrar i decennier. De dåligt tillverkade tegeltaken har redan spruckit och gallrats ut, medan det kvalitativa teglet tycks ha evigt liv. Riktigt bra tegel kan hålla i hundra år till.

Många myter om gammalt tegel

Det finns dock många myter om klassiskt gammalt tegel, även bland professionella takläggare. En är att lavar, alger och mossar försvagar teglet. En annan är att tegelpannor lägger till sig och formas om och att man därför måste lägga de på exakt samma plats när man lägger om ett tegeltak. Men det stämmer inte, en redan bränd tegelpanna formas inte om.

Idag är det ganska enkelt att få tag på gammalt tegel i och med att många hus renoveras och förses med moderna plåttak. Mycket hamnar på tippen, men gammalt tegel har faktiskt ett andrahandsvärde. Dessutom är det miljövänligt att återanvända!

Här är några tips för omvårdnaden av gamla tegeltak:

• Klättra upp på våren och byt enstaka spruckna pannor. Står det och läcker länge så uppstår lätt fukt- och rötskador på papp och läkt. Men det är inte nödvändigt att lägga om hela taket på grund av enstaka trasiga pannor.

• Njut av teglets patina! Lavar och annat försämrar inte kvaliteten. Men alltför tjocka lager kan dock binda fukt som ger sprickor när det fryser till.

• Byt ut pannor med slagsprickor, de fryser lätt sönder under vinterhalvåret.

• Håll koll på underlaget. För att fukten ska ventileras bort så måste vinden kunna röra sig fritt under teglet.

• Lägg inte för stor vikt vid takets ålder. Ett brant tak som lades på 1920-talet kan fortfarande hålla gott skick och hålla i åratal, medan ett nyare tak av sämre kvalitet mycket väl kan vara förbrukat snabbare.

• Köp mer tegel än du behöver för stunden, det kan alltid vara bra att ha pannor i reserv. Lagra de helst på lastpallar under ett plåttak.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
5 Jun 2018