Ta taksäkerheten på allvar

Det kan vara riktigt farligt att vara uppe på ett villatak. Särskilt gäller detta när husägaren inte har sett över sin taksäkerhet ordentligt. Det är av största vikt att man ser över taksäkerheten, inte minst för att sotare, snöskottare och takläggare ska kunna utföra sitt arbete utan risk för liv och lem.

Det är ofta just sotare som påpekar bristerna i taksäkerheten, inte konstigt på att det är en yrkesgrupp som tillbringar stor del av sina arbetstimmar i denna riskabla miljö. Ansvaret för säkerheten ligger dock alltid på villaägaren.

Därför ställs det idag alltid högre krav på husägaren när det handlar om fallsäkerhet. Vi råder dessutom alla husägare att kolla upp hemförsäkringen. Täcker den överhuvudtaget skador orsakade av bristande taksäkerhet?

Om man ska förbättra taksäkerheten så finns det en mängd olika produkter avsedda för detta. Här går vi igenom några av de viktigaste taksäkerhetsanordningarna.

Ankarpunkt

Ska man upp på taket så måste man vara fastspänd för att försäkra sig om att inte ramla ner. För att kunna fästa en lina så kan man montera en ankarpunkt på lämplig stabil plats på taket , exempelvis en skorsten. Livlinefäste och säkerhetskrok är andra ord för ankarpunkt.

Glidskydd

Om du fäster ett glidskydd i takets nederdel, i samma höjd som hängrännan, så kan du känna dig trygg i att stegen inte glider undan när du ska ta dig upp på den. Glidskydd är ett krav från sotare på villatak som inte har någon taklucka.

Nockräcke

Detta fungerar på ett liknande sätt som ankarpunkten. Det ska helt enkelt fungera som ett fäste för en säkerhetslina. Skillnaden är ett nockräcket är flexiblare och tillåter vissa förflyttningar i sidled.

Bärläktssteg

Ett bärläktssteg fungerar ungefär som en trappa med smalare steg. Med hjälp av denna anordning kan man nå upp till skorstenen utan risk.

Gångbrygga

Gångbryggan är bra för att man ska kunna förflytta sig i sidled på taket.

Takstege

Har din villa ett riktigt brant tak? Eller har det en fallhöjd på mer än fyra meter? Då är det fördelaktigt att installera en takstege, med vilken man på ett tryggt sätt kan ta sig till skorstenen.

Säkerhetssteg

Behöver man något stabilt att stå på vid stegen så är säkerhetssteget den bästa lösningen.

Dina takläggningsexperter i Stockholm!
25 Sep 2017