Takläggare | Taksäkerhet | Säkerhetsanordningar

Taket är en av de farligaste platserna på varje hus. Av flera anledningar. Dels är det självklart riskabelt att vara uppe på taket utan att förbereda sig på ett korrekt sätt. Dessutom är det farligt med sådant som hamnar på taket, främst snö och istappar, som faller ner och riskerar att skada förbipasserande nedanför taket.

Detta är anledningarna till alla de säkerhetsregler som finns kring tak, och alla de krav på säkerhetsanordningar som ställs på alla fastighetsägare. Frågan vi ställer är enkel och viktig: hur säkert är ditt tak egentligen?

Regler gäller alla hus i landet

Regelverket kring taktsäkerhet gäller nästan alla hus i Sverige. Taket måste vara säkert att beträda för de yrkesgrupper som måste klättra upp för att kunna utföra sitt arbete, som sotare, snöröjare och takläggare som ska utföra reparationer och andra nödvändiga arbeten på ett tak. Taket är en arbetsplats helt enkelt och där ska man kunna jobba utan att riskera liv och lem.

Säkerheten regleras lagligt i Plan- och bygglagen samt i de föreskrifter som Boverket har satt upp. Reglerna skiljer sig en del beroende på hur höga hus det handlar om. Är huset åtta meter högt eller högre så gäller särskilda regler.

Några generella regler är att taket ska vara halksäkert och att en normalperson inte ska kunna trampa igenom det. Vissa tillträdesanordningar och skyddsanordningar måste också finnas på plats och måste hålla hög kvalitet och säkerhetsnivå.

Komplettera med säkerhetslina på högre tak

På ett hus om är åtta meter högt eller lägre och inte har en skarpare takvinkel än 45 grader är det bäst att ha taksteg som man kompletterar med säkerhetslina med ordentlig förankring. Dessutom är det rekommendabelt att ha en takstege med nockkrok.

En förankring för livlina måste möjliggöra användande av säkerhetslinan över hela taket. Därför går det inte att låta skorstenen vara ensam förankring. Man bör komplettera med anordningar som gångbryggor, takstegar och annat. Stegen som man använder för att ta sig upp på taket bör vara åtminstone en meter över takfoten och ska ha ett riktigt glidskydd. Just det sistnämnda är en liten investering som kan vara mycket värd. Stegen glider inte iväg och risken för olyckor minskar väsentligt.

Många tak saknar rasskydd

De flesta tak saknar idag snörasskydd, helt enkelt för att det inte alltid behövs. Men i vissa fall är det högst motiverat. Finns risken att personer på marken kan drabbas av stora mängder snöras så är det högst motiverat att installera ett sådant skydd. Inte minst är detta viktigt vid entréer.

Snörasskydd kan se olika ut och delas in i tre olika grupper: räcke, profildurk och gallerdurk. Olika utseenden och utförande men samma funktion – att hindra snön från att rasa ned från taket. Snåla inte med snörasskyddet, ett längre snörasskydd eller två placerade ovanpå varandra, fördelar snöns tyngd bättre.

Glöm inte att ta hand om säkerhetsanordningarna, ingen utrustning är bättre än dess underhåll. På taket utsätts de för mycket väder och vind och slits, se över dina takprodukter åtminstone vartannat år.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
13 Feb 2018