Taksäkerhet - Branschstandard enligt BBR

BBR, Boverkets Byggregler, är en samling föreskrifter och råd som i detalj anger vad man bör tänka på när man bygger, renoverar och underhåller hus. Här finns krav och råd för utformning, buller, säkerhet och en massa annat. Man är inte skyldig enligt lag att följa Boverkets regler, men det har blivit standard att göra det vid svenska husbyggen. Följer man råden i BBR kan man vara säker på att man även följer Plan- och Bygglagen.

Enligt BBR ska alla tak, till vilka det behövs regelbunden åtkomst för underhåll eller service av utrustning - kort sagt, där någon behöver utföra ett arbete - vara utrustat med taksäkerhetsutrustning. Om man bara behöver komma upp på taket då och då för att skotta snö eller liknande måste det inte finnas säkerhetsutrustning på taket. Exempel på när det behövs taksäkerhetsutrustning är till exempel om det finns en skorsten som regelbundet behöver sotas, eller en ventilationsanläggning som behöver filterbyten och annan service. Även solceller kräver säkerhetsutrustning på taket, eftersom de måste tittas till då och då.

Tillträdeslucka och räcken

Det måste finnas en tillträdeslucka som är tillräckligt stor för att man smidigt ska kunna ta sig upp på och ner från taket. Luckan ska kunna ställas upp helt och ska öppnas utåt. Runt luckan ska på taket finnas handtag som man kan ta tag i för att komma säkert upp på taket. Räcken ska finnas runt luckan så att man inte riskerar att ramla ner.

Även inne i huset måste det finnas en stege upp till luckan, som sitter fast monterad. Alternativt kan en lös stege finnas, om den kan placeras på ett glidskydd. Är avståndet upp till luckan mer än fem meter (inte så vanligt i vanliga villor), behövs dessutom en plattform som stegen till luckan kan stå på.

Fast monterade stegar

Uppe på taket ska man kunna förflytta sig på fast monterade stegar. Det ska sitta en stege vertikalt på taket precis intill tillträdesluckan, så att man lätt kan ta sig till den. Därifrån ska man kunna nå horisontella stegar för åtkomst till de ställen där arbete ska utföras. Allra helst ska stegarna dessutom vara försedda med räcken, så att man kan hålla i sig medan man går.

Plattform med arbetsyta

Där arbete ska utföras måste det finnas en plattform att stå på, minst 80 x 80 cm stor. Den ska vara helt horisontell och dessutom vara försedd med räcken. Förankringspunkter för skyddssele måste också finnas vid plattformen.

Snörasskydd för extra säkerhet

Om det finns risk för att snö kan falla ner och skada någon måste det finnas snörasskydd på taket. Dessa ska vara dimensionerade så att de kan stå emot större snömängder. Ovanför en entré bör det alltid finna snörasskydd, likaså när taket är över 8 meter högt och där människor regelbundet passerar under det. Är taket brutet ska snörasskydd finnas både vid brytningen och längst ner på taket. Det är också lämpligt om det finns förankringspunkter i det övre snörasskyddet för att underlätta vid snöskottning på taket.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
6 Jun 2018