Värmeisolerande tak

Genom att isolera taket kan du sänka ditt hus uppvärmningskostnader ordentligt. Ett välisolerat tak håller kylan ute på vintern och stänger värmen ute på vintern. Utöver de sänkta energikostnaderna kan en isolering av taket göra att du kan använda vinden som bostadsyta, något som kan vara välkommet när familjen växer eller ni vill ha extra utrymme för studier eller arbete. Att tilläggsisolera taket är alltid en bra investering.

”Ett dåligt isolerat tak kan leda till problem som kan bli mycket dyra att åtgärda. Dessutom gör en dålig isolering att onödigt mycket värme slipper ut från huset, värme som annars kan avlasta husets uppvärmningssystem”

Taket är husets viktigaste skalskydd. Ett dåligt isolerat tak kan leda till stora problem med huset, framför allt med fukt och mögel, problem som kan bli mycket dyra att åtgärda. Dessutom gör en dålig isolering att onödigt mycket värme slipper ut från huset, värme som annars kan avlasta husets uppvärmningssystem. Faktum är att man genom att tilläggsisolera taket kan sänka uppvärmningskostnaderna för ett hus med så mycket som 25%.

Hur vet man att taket är dåligt isolerat?

En takläggare kan hjälpa dig att bedöma isoleringen genom att besiktiga taket. Men du kan även upptäcka det ganska enkelt på egen hand. Om det luktar fukt eller mögel på vinden har du problem med otillräcklig isolering och ventilation, något som måste åtgärdas snarast. Att snö smälter på taket vintertid, trots att det är minusgrader ute, är ett annat säkert tecken på att onödigt mycket värme slipper ut från huset. Uppe på ett tak ska det vara svalt och huset ska inte avge värme.

Vi hjälper dig att värmeisolera taket

Om du är osäker på om ditt tak är ordentligt isolerat, slå oss en signal. I ett gammalt hus kan det mycket väl vara så att isolering och ventilation måste ses över, och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra jobbet på ett bra sätt. Vi börjar alltid med att göra en ordentlig besiktning av takets konstruktion och av lufttäthet och ventilation.

Det finns olika typer av isoleringsmaterial, och det finns olika typer av isoleringstekniker. Vi försäkrar oss alltid att vi väljer rätt material och metoder, dels utifrån vad huset behöver och dels utifrån dina önskemål avseende pris och kvalitet. Oavsett om du väljer en billigare eller dyrare lösning ser vi alltid till att du får ett gediget utfört arbete som ger ditt tak en tilläggsisolering som förbättrar din inomhusmiljö och sänker dina energikostnader.

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
26 Jun 2019