Bygga hus på tak – så fungerar det

Att bygga hus på tak, att bygga högre byggnader och att nyttja luften är lösningen och - definitivt - framtidens melodi sett till befolkningsökningen.

Att bygga nya hus på gamla tak

Man talar väldigt mycket om att bygga på höjden. Det följer en logik. Vi har inte hur mycket yta som helst att bygga på - men uppåt så finns det desto mer utrymme att spela med. Ser man till exempelvis USA och större städer där så är högre byggnationer den enda, egentliga lösningen. Manhattan är till ytan inte alls så stort.

Kan man då bygga ett hus på tak? Det går, med det kräver ett enormt arbete. Det finns egentligen få tillfällen då denna lösning kan vara intressant för en privatperson - det handlar snarare om att större fastigheter ska bli högre och för detta finns det speciella lösningar som vi lämnar därhän.

Vi tänkte istället fokusera på hur man kan bygga ut på höjden. Har du en villa i Stockholm eller i någon annan större stad så är du också väldigt begränsad. Du har förmodligen en mindre tomt och du kan inte - som många andra villaägare - bygga ut åt sidorna. Du kanske heller inte har plats med den populära lösningen i form av ett attefallshus. Återstår då endast att blicka uppåt och att bygga en våning extra.

Extra våning - är det möjligt?

Att bygga en extra våning har visat sig vara populärt och det är också en lösning som säkerligen kommer att bli allt mer gångbar och intressant i framtiden. Helt baserat på det vi ovan gått igenom. Först och främst dock så är det en fråga som kommer att kräva ett bygglov - och därmed också en hel del byråkrati.

Att bygga en extra våning kommer att kräva en stor påfrestning på huskroppen och sätta en stor press på konstruktionen. Det måste givetvis hålla för den nya tyngden som kommer. Att man beviljas ett bygglov för ett så pass stort projekt kommer att kräva planering. Det leder oss till vikten av en arkitekt eller en konstruktör.

Att anlita en arkitekt är en absolut nödvändighet om du ska bygga ut på höjden och skapa en extra våning på din villa. Arkitekten kan, inom ramarna för sin profession, räkna på olika vikter, olika möjligheter och därmed också skapa en både säker och snygg lösning. Ritningen kommer dessutom att vara professionell; något som är väsentligt för att beviljas ett bygglov - en ansökan ska vara komplett. Ett bra först steg är att kontakta byggnadsnämnden i den kommun man tillhör och ber att få till stånd ett möte.

Man kan även begära en detaljplan för området. Att bygga en våning extra kan komma att påverka grannarna och det kan även innebära att det färdiga huset kommer att skilja sig väsentligt från hur övriga villor i grannskapet ser ut. Något som minskar chansen att få ett bygglov.

Steg två - kan du beställa en skräddarsydd våning?

Det kommer att vara ett stort projekt att bygga en helt ny våning. Det finns emellertid genvägar. Företag över hela Sverige har lagt örat mot rälsen och hört hur framtidens melodi kommer att spelas. Det innebär att man erbjuder färdiga lösningar för att att bygga ut på höjden. Lösningar som inkluderar exempelvis taklyft - något som måste ske - och en skräddarsydd våning.

Våningen tillverkas i fabrik och fraktas därefter till din villa där den lyfts på plats. Efter detta sätter man dit takei genom och våningen är redo att inredas och användas. Detta givetvis grovt målat - det tar naturligtvis lite längre tid än så. Grundprincipen ser emellertid ut enligt ovan nämnda modell. Fördelen med detta är att dessa företag kan ta ansvar genom en totalentreprenad där man sköter allt - inklusive arkitekter och konstruktörer - och tar projektet från ritbord till realitet.

Som beställare så kan man vara med och utforma våningen efter egna behov, önskemål och krav och under tiden bygget pågår så kan man också bo kvar i huset. Man påverkas inte allt för mycket. Nackdelen är att det kostar mer än att sköta bygget av en egen våning på egen hand. Men, det är en tilltalande lösning som definitivt bör övervägas. Det som utgör startskott är en kontakt och ett hembesök där företaget du väljer börjar titta närmare på dina möjligheter att få lite mer yta i ditt hem.


Liknande artiklar

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Så tar du hand om ditt gamla tegeltak

Fågelbo under taket - Tips & råd

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
5 Dec 2020