Gröna tak och sedumtak – en guide

Gröna tak och sedumtak är något som många har frågor om. Därför tänkte vi gå igenom lite kring detta.

Vad är gröna tak och sedumtak?

Idag talas det väldigt mycket om att bygga miljövänligt och energisnålt. Det är bra och det är något som säkerligen kommer att bli än mer vanligt i framtiden. Genom att bygga miljövänligt så gör man dels natur och miljö en tjänst - detta samtidigt som man även tjänar pengar.

gröna tak, sedumtak

Först och främst: gröna tak är lika med sedumtak. Gröna tak är ett samlingsnamn för tak tillverkade med en vegetationsuppbyggnad - sedum är den vanligaste mattan som används. Talar man om gröna tak i allmänhet så talar man nästan uteslutande om sedumtak i synnerhet.

Finns det några fördelar med gröna tak?

Det finns väldigt många fördelar med sedumtak. En talande detalj i sammanhanget är att många större städer i världen - Berlin, New York och Los Angeles - aktivt arbetar för att fler tak ska bli gröna. Något som inte sker enbart av estetiska skäl. Att taken blir växtbeklädda och att de därigenom skapar mer dynamik och trivsel rent estetiskt är en detalj som får anses som en bonus i sammanhanget. De stora värdena av gröna tak handlar om andra saker. Vi radar upp några punkter här nedan:

  • Mindre belastning på avloppssystem. Ett sedumtak absorberar vatten på ett exceptionellt bra sätt. Mellan 50-80% av regnvatten som faller absorberas bort genom gröna tak. Detta minskar belastningen på avloppssystem och i större städer är detta väsentligt.

  • Minskar risken för fuktskador. I samma anda kan man även se att gröna tak minskar risken för fuktskador på ett ypperligt sätt. Regn och fukt absorberas och riskerar inte att påverka takets konstruktion. På samma sätt kan även gröna tak minska risken för översvämningar som, i större städer, kan leda till stora faror och som för med sig ekonomiska skador.

  • Isolerar mot kyla. Ett sedumtak hjälper till att stänga ute kyla. Något som visar sig i den egna plånboken. Du som villaägare behöver inte vrida termostaten till max under vintern; värmen stannar inomhus och den kalla luften stannar ute.

  • Isolerar mot buller. En anledning till varför gröna tak anläggs i hög skala i de större städer vi nämnde ovan är att de tar bort buller och oljud. Detta gäller såväl inomhus som utomhus. Ljudet absorberas bort och stadens mest irriterande ljud - läs oljud - försvinner.

  • Bra mot föroreningar. Samma sak gäller här: större städer har enorma problem med föroreningar från bilar, bussar och arbetsplatser. Det kan man reducera genom gröna tak. Damm, smuts och utsläpp sugs upp av taken som därmed bidrar till en bättre luft och miljö.

  • Ökad flora. Bin, humlor och andra pollinerande djur har blivit en akut bristvara - och det kan innebära en katastrof. Gröna tak ger dessa oaser i städer och skapar därmed också ett rikare liv i dessa.

Nackdelar då? En nackdel som måste nämnas är att gröna tak bär en högre tyngd. Alla hus och alla takkonstruktioner klarar inte denna tyngd. 750 kilo per kvm är en vikt att förhålla sig till. Även takvinkeln måste hålla en viss lutning för att gröna tak ska kunna fungera fullt ut. Normalt så håller man en lutning om 30 grader som max. Det finns även en annan nackdel som innebär en ökad skötsel. Som villaägare måste man vara beredd att ge sig upp på taket och, så att säga, påta lite. Det handlar dock inte om mer än att man kan hantera det på egen hand och detta några gånger per år. Något som kan vara ganska rogivande också.

Klart står att gröna tak är framtidens melodi och att det dessutom - för oss svenskar - handlar om att ta det tillbaka till rötterna. Vi har en lång tradition av gröna tak att se tillbaka på och det är dags att återvända till dessa traditioner igen. Genom gröna tak låter vi städer andas och må bättre igen. Fördelarna är enorma och här finns väldigt stora vinster att hämta hem. I alla led: från den egna plånboken och inomhusmiljön vidare till hela vår natur och klimat.


Liknande artiklar

Minskat bidrag till solceller på tak

Takläggning på flerbostadshus

Fågelbo under taket - Tips & råd

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
19 Oct 2020