Hur fungerar kanaler i skorstenar?

Kanalerna i skorstenen leder bort matos, rök och fukt. En kanal kan gå till badrummet, en annan kan vara kopplad till köksfläkten, en tredje är till en vedeldad kakelugn. De som utsätts för hårdast slitage är rökkanalerna, alltså de som är kopplade till en eldstad.. Det brukar finnas 5-6 kanaler i skorstenarna på nya hus och 10-15 kanaler i gamla hus. Man måste ta hand om sin skorsten för att den skall hålla och fungera. Du behöver sota den ungefär en gång varje till vart tredje år beroende på hur mycket du eldar i din bostad. Om man inte sotar skorstenen kan det leda till sotbränder.

Dålig drag i skorstenen

Har man dåligt drag i sin skorsten skall man först kontrollera att alla spjäll är öppna. Röker det in precis när ni tänt eld i er vedkamin eller kakelugn kan det beror på att skorstenen inte blivit riktigt varm. Då brukar problemet åtgärda sig själv efter en liten tid. Fortsätter det att röka in får ni titta på skorstenen och se så att inga fåglar byggt bo där. Syns inget på utsidan så kan det vara så att en kanal har rasat in och att det är därför som röken inte kommer ut. Då behöver skorstenen renoveras. Om röken kommer ut men det fortsätter att vara dåligt drag kan det hjälpa att höja skorstenen. Fråga en yrkesperson om hur du kan göra för att din skorsten skall fungera på bästa sätt.

Renovering av skorstenskanaler

En skorsten håller oftast i många år efter att den byggts. Med åren utsätts den dock för slitage, fukt, frost och vind som gör att skorstenen börja läcka i fogarna. Med tiden blir gamla skorstenar slitna och otäta. Det gör dom till en brand- och säkerhetsrisk.

När skorstenen läcker och är otät så kommer det rök mellan kanalerna eller utanför kanalerna. Man kan märka det genom att det kommer ut rök i bostaden där det inte borde eller att det luktar rök på platser som är en bit bort från eldstaden. Man kan täta på två olika sätt. Antingen med en kemisk massa inifrån, så kallad glidgjutning, eller så använder man ett insatsrör som är ett flexibelt syrafritt metallrör. Om skorsten har rasat kan man behöva mura om skorstenen.

Skydda din skorsten med nät och skorstenshuv

Flera fåglar, som till exempel kajor, bygger gärna bo i skorstenen. Det är relativt enkelt att riva deras bo. Om fåglar byggt bo i ens skorsten så måste man vänta tills ungarna lämnat boet innan man river det. För att hindra fåglarna från att bygga bo så kan man sätta upp nät i eller ovanför skorstenens kanaler.

Det är inte så vanligt, men om man har ett stråtak eller ett annat tak som är lättantändligt så är gnistskydd uppe på skorstenen att rekommendera.

En orsak till att skorsten vittrar och går sönder är att fukt och väta från kondens vid snö och regn sugs upp av tegelstenarna och murbruket . Det är också vanligt att skorstenens övre delar fryser sönder. Fuktiga skorstenar kan leda till mögel och ett försämrat inomhusklimat. Det kan hjälpa att montera en skorstenshuv. Det finns även andra typer av skorstensskydd såsom dragförbättrare, skorstenshattar och vindflöjlar.

Kakelugn eller kamin med eldningsförbud?

Om du bor i en lägenhet där den öppna spisen eller kakelugnen är belagda med eldningsförbud så kan det vara ide att be en sotare inspektera varför. I många fall är det värt de pengar som det kostar att renovera för att få en fungerande och vacker eldstad. Det höjer också värdet betydligt på din bostad ifall du planerar att sälja.


Liknande artiklar

Lägga takpapp på friggebod eller Attefallshus

Runda takkupor - Tips & råd

Rensa hängrännor | Tips och råd

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
29 Nov 2021