Installera skorsten till din kamin – en guide

Dags att investera i en kamin?

Det är fler och fler som inser värdet i att köpa en kamin och genom detta dels få ner värmekostnaderna i hemmet och dels också få den där lilla extra mysighetsfaktorn. Idag finns kaminer i de flesta storlekarna och passar också för de flesta villor och hem som som finns. En braskamin ger, helt enkelt, det lilla extra till hemmet.

kamin med skorsten

Men, det är också en investering som kräver lite extra arbete och planering. Det är även en åtgärd som kräver en bygganmälan. Rådet gällande detta är att du kontaktar stadsbyggnadskontoret eller byggnadsnämnden i din kommun och hör dig för om vad som gäller.

Bygganmälan ska vara komplett och detta innebär att en aktuell och fullständig energideklaration ska finnas, att det ska finnas en planritning och att även en fasadritning ska bifogas. Skulle du planera att dra skorstenen längs med huskroppen och utanpå fasaden så kan detta även kräva ett bygglov. Som sagt: kontrollera om vad som gäller i din kommun innan du sätter igång med att installera en skorsten till din kamin.

Planera först och främst placeringen av din kamin

Det första steget, utöver att göra en bygganmälan, handlar om att planera kring placeringen av kaminen. Ta gärna ritningar av huset till hjälp för detta. En braskamin är tung och du måste, givet detta, också först och främst säkerställa att det finns tillräcklig bärighet i bjälklaget. En tumregel gällande detta handlar om att ett vanligt träbjälklag ska klara 400 kilo, men detta kan kontrolleras professionell genom att du anlitar en byggmästare som kontrollerar dina förutsättningar och räknar på vikten.

Placeringen i övrigt är även det en fråga att ta på allvar. Målet med en kamin är att den ska ge värme till ett så stort område som möjligt. Det gör att en central placering är att föredra. Idag, då det finns så pass många modeller, storlekar och designer, så ger en central placering även en estetisk uppsida. Din bostad får helt enkelt ett lyft och en extra mysighetsfaktor om du väljer att placera din kamin mer central än på något undangömt ställe.

Så monterar du skorsten

Nästa fråga handlar då om att installera skorsten. För detta behöver du några verktyg och du behöver definitivt också den guide som följer med och som ger dig intstruktioner om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att säga: vår guide är mer generell och man ska veta att det kan finnas skillnader mellan olika skorstenar också. Läs alltid instruktionerna!

Börja med håltagningen. Se till att det inte finns några hinder för att göra hål i taket - elkablar, vattenrör eller exempelvis takstolar. Plocka bort all isolering från vinden. Markera ut var hålet ska tas - centrum för hålet i innertaket - och använd skorstensröret för att rita upp rätt storlek. Såga därefter hålet. Därefter är det dags att loda och markera för yttertaket. Börja med att borra ett centrumhål och såga sedan hålet för skorstenen. Plocka givetvis bort exempelvis tegelpannor innan om detta krävs.

Själva monteringen sker sedan efter anvisning och där exempelvis yttertaksbeslag medföljer. Viktigt är att du tänker på att skorstenen aldrig får sluta nedanför taknocken.

Dags att elda? Ja, svårare än så är det inte att installera en skorsten till en kamin. Men, innan du tänder kaminen för första gången så krävs emellertid en åtgärd: du måste anlita en skorstensfejare inspektera din installation. Det är ett måste. Lycka till!


Liknande artiklar

Lägga ny plåt runt skorsten

Värmeisolerande tak

Byta ut gammal takpapp

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
3 Nov 2021