Kan man måla takpapp?

Takpapp har väldigt många fördelar och detta är också något som också fler och fler husägare börjat inse. Att välja takpapp är att välja det billigaste alternativet, men det behöver inte vara det sämsta. Man får ett tak som är enkelt att sköta, som har en låg vikt, som är lätt att lägga och som går att förändra genom att måla det. Takpapp kan, till skillnad mot Shingel, målas och har därmed också en estetisk fördel.

Måla ditt papptak och få en ny look

Det finns många som pekar på att ett papptak inte är lika snyggt som ett tak av tegel, av betong eller exempelvis plåt. Däri ligger också en viss poäng: ett hus med papptak känns inte alls lika lyxigt som ett motsvarande hus med annat takmaterial. Det är också något som kan kopplas ihop med moderna hus där taklutningen är lägre. På sådana hus står inte taket i fokus och det syns knappt om man står på marknivå.

Däremot finns en annan fördel och detta är att ett papptak kan förändras genom att man målar det. Det sker med fördel genom att man använder sig av vanlig takbeläggningsfärg som är akrylbaserad. Som vanligt vid en takmålning så är det då viktigt att man A) sätter säkerheten i främsta rummet och att man gärna använder sig av en ställning. Den låga lutningen som finns på tak med takpapp kan emellertid vara ytterst fördelaktigt sett ur säkerhetsperspektiv och B) att man följer de anvisningar som finns på färgburken man köper.

Takpapp är det billigaste alternativet och det är långt ifrån ett dåligt val att göra. Ska du lägga tak på ett Attefallshus, på ett hus med lägre lutning eller exempelvis en friggebod så är det ett mycket bra val. Vill du inte måla så finns det även takpapp i andra färger än svart att välja bland. Livslängden är emellertid kortare än hos andra takmaterial. Mellan 25-30 år är normalt innan ett byte bör ske.

Ett säkert val

Takpapp i den form vi nu känner materialet är tillverkat av polyesterfiber som behandlats med polymermodifierad bitumen. Därför har också många tillverkare börjat kalla de papptak de saluför för bitumentak och detta är också något som kan anses som mer korrekt - av den enkla anledningen att taket inte längre innehåller något papp.

Tidigare - långt tillbaka till 1700-talet - så användes papp som impregnerats med tjära. Man har även haft papptak som impregnerats med asfalt, men numera så är det alltså polyesterfiber som används. Detta ger en avsevärt mycket högre livslängd, det kräver mindre jobb och skötsel och det är ett tak som dras med lite oförtjänt dåligt rykte.

Faktum är att papptak idag är ett säkert val och att det också, i vissa fall, kan vara det enda valet. Moderna villor med minimal taklutning kan sällan ha andra takmaterial än just papp eller shingel och detta som en en följd av att andra material inte fungerar - både sett till tyngd och funktion. Vid en lutning på högre än 15 grader så brukar man normalt kanske överväga andra typer av material.


Liknande artiklar

Gröna tak och sedumtak – en guide

Lägga nytt tak på verandan - en guide

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
7 Jun 2021