Regler gällande snö på tak

Vilka regler gällande snö på tak finns egentligen?

Som hus- och fastighetsägare har man ett ansvar i att ingen person - eller något av materiellt värde - tar skada vid vistelse i- eller i anslutning till fastigheten. Detta gäller i allra högsta grad för snö och för istappar. I Boverkets byggregler finns det krav på snörasskydd vid entréer till byggnader där mycket folk är i omlopp.

Detta kan emellertid även ge en falsk trygghet. Tanken med snörasskydd är att det ska bromsa upp snön och göra att exempelvis entréen till en fastighet blir säker - ingen större mängd snö ska kunna falla över de som går in- eller kommer ut. Faran med detta är att ett snörasskydd kan kollapsa som en följd av att det till slut samlar- och bromsar upp för stora mängder snö. Vilket kan få katastrofala följder.

Därför ska man komplettera snörasskydd med snöskottning av taket. Det ger den bästa säkerheten. Dessutom så skyddar snöskottning också från att taket kollapsar. Snö i större mängder - särskilt blöt sådan - bär en enorm tyngd och det bör man som fastighetsägare alltid tänka på. Kostnaderna - och konsekvenserna - av att inte agera kan bli enorma.

Snöskottning och borttagning av is ska ske inom skälig tid och, som det kallas< i> utan oskäligt dröjsmål vilket är en ganska svår sak att definiera. Rådet är att snön och isen tas bort så snabbt som det bara är möjligt och att man som exempelvis fastighetsägare gör detta genom att anlita professionell hjälp.

Det som måste ske i samband med att tak skottas är nämligen att trafiken inte får störas och att området där skottningen ska ske omgärdas av varnande skyltar samt vakter som visar när det är okej att passera. Vakterna på marken kommunicerar med skottarna på taket - en kommunikation som sker via visselpipa.

Fastighetsägarens ansvar vid val av snöskottare

Ansvaret försvinner inte för en fastighetsägare så fort man ringt en firma verksamma inom takskottning och slutit ett avtal. Nej, man bär även ett ansvar som ligger i att de anställda ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Det innebär dels att ett tak alltid bör erbjuda taksäkerhet och att den också ska vara kontrollerad och i gott skick.

Man bör även se över företagets policy gällande säkerheten och säkerställa att den frågan hanteras i enlighet med lagar och regler. Att skotta tak på hög höjd är farligt och tyvärr sker många olyckor. Det medför att du som fastighetsägare ska ta ditt ansvar och se till att anlita en partner som tar frågan på allvar - även om det kostar några kronor extra.

När ska jag som husägare skotta taket?

Som husägare så ska man hålla översikt på taket. Har man ett snörasskydd över entrén så är det bra, men man bör - på samma sätt som vid fastigheter - hålla koll på att snötyngden inte blir för stor och att skyddet riskerar att kollapsa. I övrigt så är rådet - beroende på takmodell och lutning - att man faktiskt skottar mindre än vad många gör.

Tak i Sverige - i synnerhet i Norrland där större krav på en robust konstruktion finns - är gjorda för att klara av snö och tyngden. Skottar man för ofta och på fel sätt så kan ett tak ta mer skada av det än av själva snön. Med fel sätt menas exempelvis att man skottar ojämnt och kanske bara på en sida. Det kan påverka konstruktionen negativt. Att grannen skottar behöver inte innebära att du också ska göra det. Ha lite is i magen, snön tenderar nästan alltid att hitta en väg ner på egen hand.

Har du däremot ett platt tak eller ett tak med lite lutning så måste du skotta av det regelbundet, sådana tak är inte byggda för att större mängder av snö och de erbjuder heller ingen väg ner på ett naturligt sätt.


Liknande artiklar

Värmeisolerande tak

Minskat bidrag till solceller på tak

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
6 Mar 2021