Så får du bort mossa från taket – en guide

Att ha mossa på taket kan vara besvärligt. Dels kan det göra att huset ser misskött ut och förlorar i värde. Det kan också vara direkt skadligt för ditt hus.

Är mossa på tak farligt?

Mossan suger åt sig fukt som gör att pannorna kan skadas vid minusgrader. Det finns även risk att fukten i mossan sprider sig ner till bärverket som pannorna vilar på. Små fläckar är inget problem, men om de börjar täcka större ytor är det dags att göra något åt problemet. För att undvika omfattande renoveringskostnader är det viktigt att mossan tas bort. Det finns tyvärr inget sätt att ta bort mossa från tak som inte innebär handgripligt arbete. 

mossa på tak

Tre sätt att ta bort mossa på

Mekaniskt

Du kan tvätta och skapa plattorna med en grov borste eller liknande för att få plattorna rena. Efter att man fått rent taket kan man spray över en blandning av vatten och ättika för att mossan skall hålla sig borta. 

Växtdödande medel

Det finns en mängd olika växtdödande medel på marknaden. Man kan även spruta ett sådant medel med lågtryckstvätt över taket och sedan låta regnet spola bort mossan. Det kan ta tid innan all mossa är borta. Man behöver upprepa behandlingen med några års mellanrum för att förhindra återväxt.

Högtryckstvätt

Detta är ett effektivt sätt att få bort mossan snabbt men man måste vara försiktig. När man tvättar pannor med högtryckstvätt är det viktigt att man har en bra teknik så man inte får in vatten under takpannorna där det kan göra skada. Det kan även bli halt på taket vilket medför en säkerhetsrisk. 

Efter man tagit bort mossan så behandlar man som ovanstående med växtdödande medel för att förhindra att mossan kommer tillbaka. 

Kostnad 

Det är billigast att ta bort mossan själv. Material såsom växtdödande medel, borste, skrapa, handskar, skyddsglasögon, täckplast och presenning kostar någonstans mellan 1500 - 5000 kronor. 

Att anlita ett företag är däremot det säkraste och mest bekväma sättet att få bort mossa från taket. Priset varierar men ligger vanligtvis mellan 5000 - 15000 kronor beroende på mossans omfattning och takets storlek. Då ingår en omfattande taktvätt samt kemisk mossborttagning. Firman som tar hand om mossan brukar dessutom rengöra hängrännor och göra en enklare genomgång av takets status. Priset är efter lagen gällande ROT-avdrag som trädde i kraft juni 2020.

Minska återväxten av mossa

Det finns som sagt en mängd olika medel som gör att mossan inte kommer tillbaka lika snabbt men man kan hindra tillväxten av mossa på andra sätt. Mossa trivs i sur och fuktig miljö. Att såga ner träd och buskar som skuggar taket är ett lätt sätt att förhindra att mossa sprids på takplattorna då mossa och lav inte tycker om sol och torka. 

Man kan även använda sig av det gamla knepet att använda koppar beslag eller koppartråd på taknocken. När det regnar avger kopparen joner som är giftiga för mossa och lav med resultatet att återväxten tar längre tid. 

Valet av takpannor påverkar också hur mycket mossa det blir. Det finns färdigbehandlade betongpannor som förhindrar mossväxt. På plåtpannor har mossan svårt att få fäste och kan därför vara ett bra val för skuggiga tak. 

Mosstak

Mosstak är en typ av grönt tak där det växer flera olika typer av mossa. Det är inte något som blir utav att man slutar ta bort mossa på sitt tak med pannor utan det är något man måste anlägga med speciella tätskikt och dräneringslager. 

Det finns en rad fördelar med mosstak, de hjälper till med isolering, är vackra och reducerar växthusgaser. Andra typer av gröna tak är grästak, örttak och sedumtak. 


Liknande artiklar

Lägga nytt tak på verandan - en guide

Värmeisolerande tak

Framtidens tak

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
9 Jul 2021