Tak som tål stark vind

I takt med klimatförändringar så börjar husägare se över alternativ i syfte att få mer hållbara, starka hus.

I södra delarna av Sverige har man redan sett detta i form av exempelvis stormar/orkaner - Gudrun och Per - som ödelade stora delar av både skog och bebyggelse. Inte mycket tyder på att detta är unika fall. Tvärtom: forskare pekar på att detta kommer att bli allt vanligare.

Finns det tak som tål stark vind?

Klarar ditt tak av kraftiga vindbyar, en storm eller en orkan? Det kan vara värt att fundera på. Många av de moderna hus som byggs idag har för svag konstruktion för taket. Enligt en dansk rapport så skulle taken i norden behöva förstärkas med närmare 30-40% för att klara framtidens utmaningar. Det säger en hel del. Då även samma rapport pekar på att stormar och kraftiga vindar kommer att uppkomma med tätare frekvens finns det fog för viss oro.

Tunga takmaterial står emot vind bättre

Moderna villor, byggda med en platt takkonstruktion har en sämre chans att stå pall för en storm eller en orkan. Där kan till och med kraftigare vindar ställa till med stora problem - särskilt om det också, vilket inte är ovanligt, läggs med ett lättare takmaterial. Plåt, eternit och takpapp är exempel på sådana.

Det som är oroväckande är att de flesta moderna hus byggs just i en sådan arkitektonisk stil och med ett lätt material på taket. Anledningen till detta stavas pengar. Det är lättare och billigare att bygga ett hus i så kallad lådform och det är billigare att investera i exempelvis plåt än vad det är att köpa tegel- eller betongplattor. Dessutom så är arkitekturen något som omöjliggör tegel i många fall: ett platt tak måste läggas med exempelvis papp eller plåt.

På andra typer av tak, där tegel fungerar, exempelvis mansardtak, sadeltak eller ett valmat tak så är ofta det ekonomiska en broms. Det är dyrt med tegel och det är dessutom tungt att lägga. Vilket också är lätt att förstå: kan man spara pengar så gör man det. Frågan är, med tanke på de dystopiska spådomarna om framtiden, om taket är värt att spara in pengar på?

Mer lutning på tak ger bättre skydd

De takmaterial som bäst klarar av vindar, stormar och orkaner är alltså de med mer tyngd. Nämnda tegel är bra, samma sak med betongpannor. En annan viktig sak att tänka på för dig som planerar att bygga ett nytt hus gäller takvinkeln. En lutning på 45 grader är något som ger ett stabilare tak. Just den lutningen var förr lite av legio i branschen, men har alltså under senare år fått stå tillbaka för mindre lutningar och gärna då runt 20 grader. Den förändringen har, i många ögon, inneburit ett estetiskt lyft. Frågan är om den kommer att vara lika bra sett till säkerheten?


Liknande artiklar

Fukt eller mögel på krypvind - vad gör man?

Byta ut gammal takpapp

Taksäkerhet - Branschstandard enligt BBR

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
2 Feb 2021