Fukt eller mögel på krypvind - vad gör man?

Hur åtgärdar man fukt och mögel på en krypvind?

Fukt eller mögel på en krypvind kan innebära stora problem. Dels då det kan påverka husets konstruktion och där exempelvis takbjälkar och insidan på yttertaket kan försvagas.

Det finns även ekonomiska problem. Detta då ett försäkringsbolag sällan ersätter skador på vinden utan där man på egen hand får ta de kostnader som krävs för att korrigera problemen.

Det är relativt vanligt att fukt och mögel uppkommer på en krypvind och som husägare så bör man sätta i system att med jämna mellanrum kontrollera skicket på vinden.

Det är den bästa lösningen då det A) handlar om att upptäcka skador och angrepp och B) vad gäller åtgärder. Att snabbt upptäcka mögel- och fuktskador ger dig en bättre möjlighet att agera och en snabbare aktion ger dig i sin tur lägre kostnader. Det talande är att en frisk vind redan efter några månader kan vara angripen på ett rent brutalt sätt - det handlar ofta om en snabbt händelseförlopp där man sällan har någon längre tid på sig.

Vad ska man då kolla efter? Ja, man ska vara uppmärksam både på lukter och på fläckar. Vad gäller mögel så kan man inspektera träet på vinden lite mer ingående. Lukten är emellertid det som ofta får villaägare att fatta misstankar kring både fukt- och mögelangrepp. Sticker man upp huvudet på krypvinden och känner en frän, obehaglig doft så är detta något som definitivt indikerar att någonting är fel.

Vilka orsaker finns bakom angreppen?

Det finns några vanliga orsaker till varför en krypvind blir angripen av fukt och mögel. Den absolut vanligaste är ett läckage. Yttertaket släpper, helt enkelt, in vatten och fukt och detta leder i sin tur till skadorna i fråga. En annan vanlig orsak handlar om att vindsluckan inte är tillräckligt tät eller har en undermålig isolering. Det senare ska vara av ungefär samma tjocklek som bjälklaget har - om inte, ja, då skapas problem.

Eventuella vindsfönster kan också vara en orsak. Är dessa inte täta så kan det bilda angrepp från mögel. Likaså gäller om du har ledningar och rör som löper upp på vinden och som avslutas där. Det är ofta en garanti för framtida skador. Om rören avslutas på vinden så kommer de förmodligen att börja droppa och det kommer i sin tur att leda till skador.

Där har vi några vanliga orsaker som ofta skapar de problem med mögel och fuktskador som syns på vinden. Går du upp på din egen vind så är dessa områden några som du definitivt ska hålla under uppsikt. Att årligen gå upp på takets utsida är också en sund idé där du direkt kan se om det finns hål, sprickor eller annat som kan leda till läckage.

Så kan du åtgärda problemen

Den bästa medicinen är att förebygga och sätta in insatser tidigt. Gör det till en vana att kontrollera vinden och se över vilket skick den håller. Om du är osäker på vad du ska kolla efter och hur du ska göra så kan du alltid anlita en fackman för en mer utförlig kontroll.

Du kan även hyra en fuktmätare som du placerar på vinden. Gällande fuktigheten så ska denna ligga under 16 % - allt över tyder på att angrepp av fukt finns. De flesta angreppen sker på vintern och därför bör man vara extra uppmärksam just under de kalla månaderna på året. Som sagt: det kan handla om ett snabbt händelseförlopp så man måste vara beredd på att agera snabbt.

Misstänker du mögel eller har en fuktmätning som visar på högre än 16 så bör du ta hjälp av en fackman. Åtminstone initialt och i syfte att kolla skadornas omfattning. Handlar det om enbart mögel så kan man i vissa fall ta bort detta med hjälp av speciella bekämpningsmedel som går att köpa i vanliga bygghandlar. Men, i många fall krävs speciella avfuktare och mer professionella metoder samt fackkunskap.

Andra artiklar om tak

Läkta tak

Ta hand om ditt gamla tegeltak

Se över taket på sommarstugan

Ta taksäkerheten på allvar

 

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
18 Jan 2022