Bygg ett enkelt snedtak

Är du i behov av att bygga ett enkelt snedtak vid exempelvis garaget eller på en sida av huskroppen? Att bygga ett snedtak kan göras i syfte att exempelvis skapa förvaring, för att ge plats - och skydd - för virke/ved eller för att kunna ställa sina cyklar under detsamma. Vi ska här visa hur du på ett enkelt sätt kan bygga ett stabilt och snyggt snedtak. Måtten får du emellertid anpassa efter hur dina behov och förutsättningar ser ut.

I den här texten ska vi visa hur du kan bygga grunderna till ett klassiskt vedförråd. Vi vet att det finns en stor efterfrågan av sådana - och vi vet även att dessa kan anpassas även till annat. I och med att denna text fokuserar på ett enkelt snedtak så kommer vi att stanna just då taket är byggt. Du får själv anpassa storleken efter dina behov. Här visar vi grunderna - inget är hugget i sten.

Bygga snedtak – steg för steg

  1. Du behöver fyra stycken stolpar á 9 x 9 cm. Dessa ska förslagsvis vara av lärkträd. Börja med att mäta ut var stolparna ska sitta och bestäm hur högt och brett det slutligen ska bli.

  2. Såga till alla fyra stolparna - bak och fram - och anpassa detta efter lutningen på taket. Det innebär konkret att det ska vara en nivåskillnad på 25 mm mellan de bakre och främre stolparna.

  3. Såga därefter till de bitar som ska fungera som takstöd - även dessa med en lutning motsvarande 25 mm. Se till att det finns ett överhäng på 30 cm - detta för att skydda mot regn.

  4. Montera. Vi börjar med den vänstra sidan: Stolparna placeras på ett plant underlag och med de sågade ändarna vända åt samma håll. Foga samman delarna med takstödet och se till att skapa det viktiga överhänget. Klart? Bra. Ta en borr och förborra hål - utan att träet spricker - och sätt en skruv i varje hål, men dra inte åt dem ännu. Stolparna ska du därefter foga samman med läkt eller en planka - men även här utan att dra fast skruvarna. Det viktiga är att du först använder en vinkelhake för att se att plankan ligger i linje med stolparna. Rakt och fint? Dra åt skruvarna! Gör sedan samma sak på höger sida.

  5. Ställ upp sidoväggarna och skruva fast den bakre tvärbalken på de bakre stödstolparna - samma höjd som takstöden. Skruva därefter fast den främre tvärbalken på samma sätt - men på de främre sidoväggarna.

  6. Montera taket. Som tak rekommenderas en 18 mm vattentät multiplexskiva. Mät, säga och fäst sedan denna över konstruktionen - återigen: tänk på överhänget - och skruva takskivan över ramen.

  7. Sätt takpapp över taket och du är klar!

Andra artiklar om tak

Gröna tak och sedumtak – en guide

Lägga ny plåt runt skorsten

Värmeisolerande tak

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
29 Jun 2022