Olika taktyper för olika takvinklar

Att välja takbeklädnad kan vara svårt. Det finns många faktorer att ta in och tänka på. Vilket tak som är lämpligt beror mycket på lutning. Enkelfalsad plåt, shingel och takpannor går oftast bra att lägga på tak med mer än 14° lutning, medan dubbelfalsad plåt ofta kräver minst 5,7° lutning. För mindre lutning än 5,7° är papptak det bästa valet.

Tre nivåer av taklutning

Man brukar dela upp taklutningar i tre olika grupper:

Branta tak

Branta tak är tak med mer än 14° lutning. Äldre hur har ofta branta tak. Plåt, tegel och shingel fungerar bra på branta tak. Takets avrinning fungerar bra, regn och snö faller effektiv bort med hjälp av gravitationen. Risken för att vatten och fukt skall samlas är liten.

Låglutande tak

Låglutande tak är tak som lutar mindre än 14° men mer än 4°. För låglutande tak behövs det en bättre dränering så att man får undan vattnet och tar bort risken för att det tar sig igenom taket och ner till underliggande konstruktion. Papp är bästa alternativet, men plåt och koppar kan också fungera.

Flacka tak

Flacka tak är tak med lutning under 4° lutning. Den här typen av tak ser man vanligtvis på garage, skjul och liknande byggnader. De är, liksom låglutande tak, mer utsatta då avrinningen inte är bra. Här är egentligen papptak den bästa och enda lösningen.

Tak med en lutning under 1,4° är näst intill platta och kan betraktas som terrasstak. De behöver skyddas med en tätskiktsmatta för att helt gardera sig mot att fukt och väta tränger ner genom taket.

Takvinkel på tegeltak

Exakt vilken typ av tegeltak man kan lägga beror på vad taket har för vinkel. Det finns formpressat tegeltak som klarar den nedre gränsen på 14° men inte alla tegeltak är lämpliga för den lutningen. Exempelvis är den nedre gränsen för strängpressat taktegel är cirka 22° och för handslaget tegel är det bra om lutningen är något högre, helst 27°.

Vill man ändå lägga ett tak som inte riktigt passar för rekommendationerna krävs kreativa lösningar. Flacka tak kan till exempel förses med helt täta undertak. På tak med en vinkel över 55° måste varje enskild panna sättas fast i takläkten.

Enkel guide för takbeklädnad efter taklutning

Takvinkel på tegel- och betongtak
Takpannor av tegel, falsade - 14°
Takpannor av betong, falsade - 22°
Takpannor av tegel, ofalsade - 14°

Takvinkel på plåttak
Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad - ca 14°
Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad - ca 5,7°
Plan plåt, koppar, dubbelfalsad - ca 5,7°
Profilerad plåt, utan tätningsband i överlapp - ca 14°

Takvinkel på papptak
Tätskiktsmatta, skyddsbelagd, enlagstäckning - 3°
Tätskiktsmatta, skyddsbelagd, tvålagstäckning - under 3°

Råd för val av takbeklädnad

När man skall välja takmaterial till sitt hus eller fastighet är det mycket som behöver tas med i beräkningen. Kostnad, utseende, hållbarhet men också lämplighet. Många hus har dessutom olika typer av lutning på taken på grund av att taket är ett mansardtak eller för att det byggts om. Att använda en takbeklädnad som vanligtvis inte rekommenderas kan bli dyrare än vad du tänkt och leda till stora underhållskostnader. Även om man använder sig av speciallösningar där man har ett undertak så är det inte klockrent. I värsta fall får du två tak att underhålla istället för ett. Konsultera alltid med en duktig och erfaren takläggare innan du bestämmer dig för takbeklädnad.

Andra artiklar om tak

Gröna tak och sedumtak – en guide

Lägga ny plåt runt skorsten

Värmeisolerande tak

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
20 Apr 2022