Tak som tål kraftiga stormar

Att klimatförändringarna riskerar att påverka mycket i framtiden är det nog ingen som missat. Ett extremt klimat med återkommande stormar kommer att ställa stora krav på framtidens hustak.
Mycket tyder på att stormarna kommer att bli allt mer kraftfulla i framtiden och då är frågan om ditt tak kommer att tåliga riktigt kraftiga vindbyar eller stormar av Gudrun-kaliber.

Många moderna hus har en alltför svag konstruktion när det handlar om taket. Enligt en färsk dansk undersökning så kan nordiska tak behöva förstärkas med närmare 30-40 procent för att klara framtiden vindmässiga utmaningar. Då ett samstämmigt forskarkollektiv även pekar på att stormarna kommer att bli vanligare och starkare kan det onekligen vara värt att ta en titt på taket.

Moderna hus har ofta platta tak

Moderna villor och hus är ofta byggas med en platt takkonstruktion som står pall sämre för en storm eller orkan. Här kan det uppstå problem när det stormar. Inte minst gäller detta när takmaterialet är att ett lättare format, exempel på detta är plåt, eternit och takpapp.
Det är långt ifrån ovanligt att moderna hus byggs på just detta sätt, alltså platta tak gjorda av lättviktiga material. Anledningen till att det är så är som så ofta annars ekonomisk Det är betydligt mindre kostsamt att bygga ett hus i lådform med ett papptak jämfört med att investera i tegel och betongplattor. Dessutom så går det heller inte att lägga tegel på ett platt tak.

Tegel och betong rekommenderas

Vill du att ditt hustak ska klara framtidens väntade stormar bättre så rekommenderar vi att du satsar på en icke-platt arkitektur med tyngre takmaterial. Tegel är som vi redan varit inne på utmärkt, samma sak gäller betongpannor. Det ska mycket till för att dessa typer av tak ska blåsa av. Vinden får aldrig samma grepp på pannorna som på ett sammanhållet plåttak, som kan bli riktigt farligt om stormen får tag i det.

Viktigt med rätt takvinkel

Takvinkeln är en annan aspekt som är viktig när det handlar om skydd mot de riktigt starka vindarna. 45 graders lutning skapar större stabilitet i takkonstruktionen. Den vinkeln var standard tidigare men har på senare år fått stå tillbaka för tak mer mindre lutning, ofta så liten som 20 grader. Om det är snyggt eller inte är givetvis diskutabelt, men i framtid där stormarna står som spön i backen kan det leda till problem.

Andra artiklar om tak

Gröna tak och sedumtak – en guide

Lägga ny plåt runt skorsten

Värmeisolerande tak

Blir det varmare inomhus med plåttak?

Kompetenta och serviceinriktade takläggare
8 Mar 2022